8:00- 9:00 Przybycie uczestników na miejsce zbiórki, zajęcia świetlicowe.
9:00- 9:30 Poranne animacje, gry i zabawy ruchowe.
9:30- 9:45 Drugie śniadanie.
9:45- 12:00 Dopołudniowy blok zajęć.
12:00- 12:30 Przerwa obiadowa.
12:30- 14:45 Popołudniowy blok zajęć.
14:45- 15:00 Podwieczorek.
15:00- 16:00 Zajęcia świetlicowe.