1. Koszt jednego turnusu półkolonii wynosi 650 zł. Przy zapisie do 20 maja 2021r – 600 zł.
2. Po zgłoszeniu dziecka i otrzymaniu potwierdzenia zapisu należy w ciągu 7 dni wpłacić zaliczkę w wysokości 200zł (za dziecko za turnus)
na rachunek: Robotomat Adam Sopicki ul. Lenartowicza 10/5, 34-120 Andrychów;
ING Bank :  10 1050 1100 1000 0091 2177 4476 
Tytułem: imię i nazwisko dziecka, data turnusu, półkolonia
3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków i zawarciem umowy.
4. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto najpóźniej do dnia 10 czerwca 2021r.